Bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-69-U, (sak nr. 20-166707SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Lonoy Geotools DA, Tore Stendal Lønøy, Arve Norvald Lønøy, Lonoy Geoconsulting AS, Terje Lønøy, (advokat Per Ludvig Erland advokat Tarjei Hovland) mot Equinor ASA (advokat Magnus Hauge Greaker)

Dommere: Bull, Kallerud, Falch 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen