Beregning av tilsvarsfrist og klarlegger hvordan domstolloven § 140 skal forstås

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-76-U, (sak nr. 20-171661SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Franko Paluca (advokat Anita Flaten Vamråk) mot Rita Anderssen (advokat Carl Urquieta Bore)

Dommere: Bull, Kallerud, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen