Beslutning om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2021, HR-2021-86-U, (sak nr. 20-176826SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Lunder & Aas AS (advokat Stein Fredrik Janzon) mot Eidsvoll kommune (advokat Steinar Mageli)

Dommere: Skoghøy, Bull, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen