Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å fremme anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2021, HR-2021-888-U, (sak nr. 21-022447SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

X kommune, Y kommune, Z kommune, Æ kommune, Ø kommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder) mot Spera AS (advokat Marianne Høstmark Dragsten)

Dommere: Webster, Matheson, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen