Stedlig kompetanse til å beslutte omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 27. april 2021, HR-2021-897-U, (sak nr. 21-037597SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 
A, B (advokat Johannes Wegner Mæland) mot X kommune (advokat Jørgen Aandal Vangsnes)

Dommere: Noer, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen