Gyldighet av forvaltningsvedtak - søknad om familiegjenforening

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 10. mai 2021, HR-2021-991-U, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B, C (advokat Georg Schjerven Hansen)  mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Dommere: Indreberg, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen