Avgjørelser 2022

Alle avgjørelser

Om bruk av mobiltelefon i bil under kjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. januar 2022, HR-2022-56-U, (sak nr. 21-179263STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørnar Kristiansen) mot Påtalemyndigheten

Bevisfremleggelse

Høyesteretts kjennelse 5. januar 2022, HR-2022-24-F, (sak nr. 21-119780SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Sigurd Øyvind Kambestad), Fagforbundet (partshjelper) (advokat Børge Benum) mot Widerøe's Flyveselskap AS (advokat Knut-Marius Sture)

Til toppen