Kontakt oss

Skjemaet må ikke brukes til å sende sensitive opplysninger.

Hva gjelder henvendelsen?

Har du sett om avgjørelsen finnes her?

Høyesteretts avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum er tilgjengelig tilbake til 2008. Enkelte avgjørelser og sammendrag av alle avgjørelser er tilgjengelig tilbake til 2000.

Begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalger tilgjengelig tilbake til 2010. Det er publisert oversikt over anker over dom som ikke er fremmet fra 2013.

Oversikt over hvilke saker som er henvist, når ankeforhandlingen er berammet og generell informasjon om hvordan du kan følge en ankeforhandling, finnes her.

Høyesteretts oppgave er å behandle saker som kommer inn i form av anke over avgjørelse som er truffet av lavere rettsinstans. Høyesterett kan ikke ellers uttale seg om generelle rettsspørsmål.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
Til toppen