Høyesterettsjubiléet markeres med et nytt frimerke

For å markere Høyestereretts 200-årsjubileum, gir Posten Norge ut et eget frimerke med  Høyesteretts Hus som motiv. 


Konsernsjef i Posten Norge Dag Mejdell, overrakte frimerket til justitiarius Tore Schei ved en mottakelse i Høyesteretts møtesal torsdag 1. oktober 2015.

Til toppen