Høyesterettsjubiléet markeres med myntutgivelse

For å markere Høyesteretts 200-årsjubileum, gir Norges Bank i 2015 ut en 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Jubileumsmynt forside

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte torsdag 7. mai i Høyesteretts møtesal, mynten til justitiarius Tore Schei, som mottok mynten på vegne av Høyesterett.

Blant gjestene var kunstneren selv, medlemmene i Pregkomitéen og representanter for Norges Bank, samt dommerne og øvrige ansatte i Høyesterett.

Mynten vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronersmynten.

Les mer om kunstneren og motivet

Til toppen