Festskrift til justitiarius Tore Schei

Ved utgangen av februar 2016 forlater Tore Schei sitt embete som justitiarius i Norges Høyesterett etter oppnådd aldersgrense. Tore Schei har da vært i Høyesterett i hele 30 år, først som dommer, og deretter som justitiarius fra august 2002.

Dommerne i Høyesterett har i anledning justitiarius Scheis fratredelse ønsket å hedre ham med et festskrift, og Universitetsforlaget har påtatt seg å utgi det.

Ved utvalget av forfattere og artikkelemner har redaksjonskomiteen dels tatt utgangspunkt i sentrale dommer hvor Tore Schei enten har vært førstvoterende eller rettsformann, dels i sentrale nyvinninger i tvisteloven, som ble forberedt av Tvistemålsutvalget hvor Tore Schei var leder.

Artiklene er dels skrevet av Høyesteretts egne dommere og dels av fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.

Festskriftet vil bli lansert ved et arrangement i Høyesterett fredag 19. februar.

Til toppen