Justitiarius' uttalelse

Justitiarius Øie ga torsdag 1. desember følgende uttalelse.

Jeg har i møte med justisminister Anders Anundsen i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Borgar Høgetveit Berg til stillingen. 

Høyesterett, 1. desember 2016
Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Til toppen