Ni søkere til Høyesterett

Det er i alt ni søkere til to ledige embeter som dommer i Høyesterett.

Se søkerlisten her

Til toppen