Pressefrokost i Høyesterett

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer pressen mandag 8. januar 2018 kl. 09.00 til 11.00.

På programmet står blant annet en orientering om Høyesterett i 2018, trender i Høyesteretts rettspraksis og en orientering om samiske spørsmål i rettsvesenet.

Høyesterett ønsker med denne årlige invitasjonen til pressen å bidra til godt samarbeid og god dialog. Det legges opp til en utveksling av informasjon og synspunkter over bordet. 

Fra Høyesterett deltar justitiarius Øie og dommerne Matningsdal, Webster, Matheson, Normann, Noer, Falch, Bergh og Østensen Berglund. I tillegg deltar direktør Bergby og ledelsen for Høyesteretts utredningsenhet.

Til toppen