Advokatforum 2019

Høyesterett inviterer til Advokatforum torsdag 10. oktober 2019 kl. 16 - 18

Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterer til Advokatforum i Høyesteretts Hus torsdag 10. oktober 2019 kl. 16 – 18.

Pressen er velkommen til å delta.

Formålet med Advokatforum er å legge til rette for god og konstruktiv diskusjon mellom Høyesterett og advokatene som gruppe. Det inviteres til ett møte i året.

Forretningsjuridiske saker

Tema i år er forretningsjuridiske saker. Advokatene er invitert til å orientere om sitt perspektiv på forretningsjuridiske saker i Høyesterett. Regjeringsadvokatembetet vil holde innlegg som særlig fokuserer på forretningsjuridiske saker der staten er part. I tillegg er NHO invitert til å holde innlegg.

Det blir først en innledende del med forberedte innlegg av fem til ti minutters varighet. Deretter blir det åpnet for innspill fra salen og diskusjon blant de inviterte deltakerne fra advokatstanden, Regjeringsadvokaten og NHO.

Påmelding

Da det er begrenset antall sitteplasser, ønsker vi tilbakemelding på om du vil delta. Påmelding sendes ved e-post til hretinfo@hoyesterett.no. For mer informasjon ta kontakt på telefon 93 00 77 43.

Svein Tore Andersen
informasjonsrådgiver

Til toppen