Ambassadørbesøk

Høyesterett inviterte onsdag 5. juni for første gang hele korpset av utenlandske ambassadører til Norge.

AmbassadørbesøkFormålet med besøket var å gi økt forståelse for det norske domstolsystemet og Høyesteretts rolle og virksomhet. 

Høyesterett får av og til besøk av ambassadører fra enkeltland, ikke minst nyutnevnte ambassadører. Dette er første gang hele korpset av utenlandske ambassadører til Norge er invitert til Høyesterett. Formålet er å gi ambassadørene økt forståelse for domstolsystemet i Norge generelt og Høyesteretts rolle og virksomhet spesielt.

Justitiarius Toril M. Øie orienterte om Høyesteretts rolle og oppgaver. Hun tok særlig for seg Høyesterett som øverste domstol og statsmakt, Høyesteretts hovedoppgaver og Høyesterett som prejudikatdomstol.

Dommer Magnus Matningsdal orienterte om grunnlovprøving, og dommer Knut Kallerud om prøving av om en lov eller et forvaltningsvedtak er i samsvar med mennneskerettsforpliktelser. Utredningsleder Birthe Aspehaug Buset orienterte til slutt om domstolenes uavhengighet.

  

Til toppen