Både advokater og næringsliv var 10. oktober samlet i Høyesteretts Hus for Advokatforum 2019.

Temaet var forretningsjuridiske saker i Høyesterett.

Advokatforum 2019

Justitiarius Toril M. Øie, ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell, fagleder i NHO Halvor E. Sigurdsen og advokatene Bettina Banoun og Christian Reusch holdt innlegg. I tillegg kom det mange engasjerte innlegg fra salen. Høyesterettsdommer Wilhelm Matheson ledet ordet. 

Justitiarius Toril M. Øies innledning

Formålet med Advokatforum er å legge til rette for god og konstruktiv dialog mellom Høyesterett og advokatene som gruppe. Advokatforum 2020 vil dreie seg om straffesaker.

 

Til toppen