Direktør Gunnar Bergbys fratredelse

Fredag 30. august 2019 markerte Høyesterett Gunnar Bergbys fratreden som direktør.

Bergby startet som direktør 1. februar 1994. Han har arbeidet under justitiariene Carsten Smith, Tore Schei og Toril Marie Øie. Bente Johanne Kraugerud tiltrer som ny direktør 1. oktober 2019.

Direktøren i Høyesterett leder Høyesteretts juridiske og administrative støtteapparat, med ansvar for bl.a. økonomiforvaltning og personalforvaltning og enkelte sider av saksbehandlingen. Direktøren har også det overordnede ansvaret for Høyesteretts utadrettede virksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Til toppen