Dom i snøkrabbesaka

Høgsterett seier dom i snøkrabbesaka torsdag 14. februar 2019 kl. 09.00.

Høgsterett i storkammer med 11 dommarar behandla 15. – 17. januar 2019 sak 18-064307, straffesak, anke over dom, Rafael Uzakov og SIA North Star Ltd. mot påtalemakta. Les heile avgjerda

Til toppen