Høyesterett på Instagram

Det er sentralt for Høyesterett å bidra til åpenhet og innsyn i Høyesteretts virksomhet. Høyesterett utvider nå informasjonstilbudet og lanserer – som en av de første høyesterettene i Europa – en Instagram-konto: @norges_hoyesterett

På Instagram ønsker Høyesterett å gi et innblikk i flere sider av virksomheten til Norges øverste domstol. Ukentlig vil informasjon om den kommende ukens rettsmøter bli delt. Rettssalene i Høyesterett er åpne for allmennheten. Vi håper flere vil benytte muligheten til å overvære en ankeforhandling. Ved siden av arbeidet med ankesakene har justitiarius Toril Marie Øie og de øvrige 19 dommerne representasjonsoppdrag, mottar besøk fra inn- og utland og deltar i internasjonalt samarbeid. Høyesterett arbeider i en vakker bygning. På Instagram vil også Høyesteretts Hus løftes frem. 

Nettsiden www.hoyesterett.no er fortsatt den primære kilden til oppdatert informasjon om Høyesterett. Det ligger avgjørelser fra og med 2008 fritt tilgjengelig i fulltekst. Siden 2015 har Høyesterett varslet om nye avgjørelser på Twitter (@hoyesterett_no). Høyesterett har også en konto på LinkedIn

For mer informasjon, kontakt seniorkonsulent Rizwana Yedicam 22 03 59 43 eller info@hoyesterett.no.

Til toppen