Spesialtilpasset kurs i saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker

Foto:Høyesteretts Annen avdeling

Mandag 27. januar 2020 holder høyesterettsdommer Knut Kallerud, førstestatsadvokat Runar Torgersen og advokat Halvard Helle dette kurset.

Det arrangeres årlig to kurs med sikte på prosedyre i sivile saker og ett kurs for straffesaker som retter seg mot aktorer og forsvarere. Høyesterett forventer at alle som melder seg til prøve, har gjennomført kurs dersom de har praktisk mulighet for dette.

Kursene holdes i Høyesteretts Hus og arrangeres i samarbeid med Juristenes utdanningssenter.

Frist for påmelding er 29. desember 2019.
Se www.jus.no for mer informasjon.

Til toppen