Nye høyesterettsdommere

Bokrygger Høyesterett
Bokrygger Norsk Retstidende fra 1800-tallet Foto: Sturlason

Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.

Justitiarius om søkerne

Søkerlisten

Til toppen