Nye møterettsadvokater

Justitiarius Toril Marie Øie inviterte 27. mars 2019 til en mottakelse i Høyesteretts hus for advokater som fikk møterett i 2018.

Nye møterettsadvokater

Dette var første gang det har blitt invitert til en slik mottakelse. Et flertall av Høyesteretts dommere deltok. Arrangementet er sammen med Advokatforum, kurstilbudet i samarbeid med Juristenes utdanningssenter og den den nye Advokatveiledningen uttrykk for Høyesteretts ønske om økt dialog med advokatene. 

I sin tale under mottakelsen, gratulerte justitiarius advokatene med møteretten. Hun viste til at Høyesteretts rolle som prejudikatdomstol gjør at det er av stor betydning at advokatprestasjonene holder et gjennomgående høyt nivå. Hun fremhevet at det med møteretten kommer både ønsker og forventninger. Høyesterett ønsker at de advokatene som får møterett, benytter seg av retten og kommer tilbake. Og når advokaten kommer tilbake, forventer Høyesterett en minst like god prestasjon som da advokaten var oppe til prøve.

Til toppen