Utnevnelse av ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud er i Statsråd 9. august 2019 utnevnt til direktør i Høyesterett. Gunnar Bergby, som har vært Høyesteretts direktør i 25 år, går av for aldersgrensen per 1. september 2019.

Bente Kraugerud er 45 år. Hun avla juridisk embetseksamen høsten 2000 ved Universitetet i Oslo. Siden november 2017 har hun vært forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen Virke. Hun har tidligere arbeidserfaring fra privat advokatvirksomhet, fra Justis- og beredskapsdepartementet og fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen