Avgjørelse i «klimasøksmålet»

Høyesterett i plenum behandler anke fra Natur og Ungdom og Föreningen Greenpeace Norden mot staten v/Olje- og energidepartementet i det såkalte klimasøksmålet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon er partshjelpere til fordel for de ankende parter.

Dom i saken blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember 2020 kl. 09.00.

I likhet med ankeforhandlingen, gjennomføres voteringen som fjernmøte, og Høyesterett legger til rette for at presseorganer kan strømme ved å tilby lukket lyd- og bildestrøm. Vi ber om at presseorganer som ønsker å motta lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet, tar kontakt så snart som mulig på info@hoyesterett.no.

NRK, Rett24, Teknisk Ukeblad og Greenpeace vil strømme domsavsigelsen.

Avgjørelsen blir publisert på nettsidene når den er avsagt.

Til toppen