Du kan enkelt følge Høyesteretts rettsmøter på nett og fra Pexip-appen

Velkommen til Høyesterett!

De fleste sakene i Høyesterett går for åpne dører, slik at alle kan følge ankeforhandlingen.

Du kan enkelt følge rettsmøter fra denne nettsiden eller fra Pexip-appen, som kan lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. 

Kontakt info@hoyesterett.no for påloggingsinformasjon til det aktuelle rettsmøtet. De virtuelle møterommene har normalt 35 plasser tilgjengelig for presse og publikum. En detaljert veiledning for pålogging finnes her.

På grunn av koronapandemien er det dessverre kun et fåtall publikumsplasser i rettssalene i Høyesteretts Hus. Parter, presse og publikum som ønsker å være til stede i rettssalen under ankeforhandlingene, gis bare tilgang etter påmelding til info@hoyesterett.no. Vi ber om at e-post og telefonnummer oppgis ved påmelding. Parter i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Alle som skal inn i bygningen, må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene som gjelder i Høyesteretts Hus, og følge disse, se smitteverntiltak i Norges Høyesterett.  

Ankeforhandlinger kan bli besluttet gjennomført som fjernmøter på kort varsel. Informasjon om dette gis på Høyesteretts nettsider. Rettsmøter som går som fjernmøter vil være åpne for publikum og presse på samme måte som om de hadde vært holdt i Høyesteretts Hus.

Til toppen