Høyesterett à jour ved rettsferiens start

I Norge varer rettsferiene fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. Høyesteretts ankeutvalg behandler saker som normalt under hele rettsferieperioden.

Etter en lang periode med digitale ankeforhandlinger og arbeid fra hjemmekontor samlet alle dommere og ansatte i Høyesterett seg i dag til sommeravslutning – også den ble digital i år. I sin sommertale til medarbeiderne uttrykte justitiarius Toril M. Øie stolthet over at Høyesterett – til tross for utfordrende arbeidsbetingelser – har klart å holde aktivitetsnivået oppe på tilsvarende nivå som i fjor. Kun fem ankeforhandlinger har blitt utsatt til over rettsferien. Justitiarius sendte i talen også en takk til Stortinget, Regjeringen og embetsverket som raskt har sørget for nødvendige regelendringer.

 

Til toppen