Høyesterett i tre avdelinger i oktober

I koronapandemiens første fase ble alle ankeforhandlinger i Høyesterett stanset en kort periode i påvente av lovhjemler og tekniske løsninger som åpnet for å  behandle sakene ved fjernmøte eller skriftlig. Dette førte til en viss forskyvning av saker. Høyesterett har snart berammet så mange saker i høst som våre to rettssaler («de to avdelingene») kan romme. I tillegg skal Høyesterett settes i plenum i november og på nyåret 2021. For å få avviklet noen flere saker før plenum i november, vil det derfor bli satt opp tre avdelinger i ukene 42 og 44. Den tredje avdelingen vil være digital, og ankeforhandlingene går som fjernmøte.

I mange år behandlet Høyesterett bare én sak av gangen. På grunn av stor arbeidsmengde ble det i 1905 åpnet for å behandle saker parallelt. Dette skjedde ved at retten ble organisert i to avdelinger, hver med sju dommere. De enkelte dommerne vekslet mellom hvilken av de to avdelingene de arbeidet i – på en slik måte at avdelingene hadde varierende sammensetning. I 1939 ble avdelingene redusert til fem dommere, og slik er ordningen fortsatt.

Til toppen