9. mars 2020 inviterte Høyesterett til et nytt Kontaktforum

Kontaktforum 9. mars 2020

Kontaktforum i Høyesterett ble arrangert for første gang i mars 2019. Møtet tar sikte på uformelle diskusjoner mellom Høyesterett og representanter fra henholdsvis Advokatforeningen, Regjeringsadvokaten, Riksadvokaten/påtalemyndigheten og de faste forsvarerne.

Tema på Kontaktforum var:

  • Erfaringer med Høyesterett på Aktørportalen, digitale utdrag og om det er behov for bedre tilrettelegging for at også advokatene kan bruke digitale utdrag i skranken.

  • Varsel til partene om dom før avgjørelsen sendes ut til pressen og rettslige informasjonssystemer.

  • Erfaringer med Høyesteretts nye rutine med å sende ut sluttinnleggene til pressen.

  • Erfaring med Høyesteretts nye rutiner for sakskostnader innført i juni 2019.

  • Erfaringer med saksforberedende møter i Høyesteretts Hus.

  • Advokatforum høsten 2020 om straffesaker.

Fra Høyesterett deltok justitiarius Toril M. Øie og dommerne Magnus Matningsdal, Hilde Indreberg, Kristin Normann, Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø og Espen Berg. Høyesterett administrative ledergruppe var også representert.

Til toppen