Høyesterett utsetter muntlige ankeforhandlinger

Høyesterettsjustitiarius har som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra og med fredag 13. mars og til og med torsdag 26. mars 2020. Denne perioden kan bli forlenget. Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Prosessfullmektigene i de sakene som nå utsettes blir kontaktet.

Høyesteretts ankeutvalg vil behandle saker skriftlig som normalt. Også saksforberedelsen i saker som er fremmet til behandling i Høyesterett, vil inntil videre i hovedsak gjennomføres som normalt.

Høyesteretts tiltak iverksettes for å redusere risikoen for spredning av smitte og for å sikre at Høyesterett til enhver tid kan ivareta sin funksjon som landets øverste domstol og en av de tre statsmakter.

Til toppen