Økt bruk av overskrifter i avgjørelser

Høyesterett i storkammer i 2018 under behandling av sak om regulering av festeavgift

Høyesterett fortsetter arbeidet med å bedre lesbarheten av domstolens avgjørelser. I fjor ble avgjørelsesmalene endret blant annet med ny forside. Nå får alle avgjørelser i avdeling overskrifter.

Høyesterett har i de senere år i økende grad tatt i bruk overskrifter for å bedre lesbarheten av domstolens avgjørelser. For å sikre at avgjørelsene får et ensartet uttrykk, skal alle avgjørelser i avdeling nå ha overskrifter. Noen overskrifter skal være faste. Andre vil variere fra sak til sak.

I sivile saker skal disse faste overskriftene benyttes:

• Sakens spørsmål og bakgrunn
• Partenes syn på saken
• Mitt syn på saken
• Sakskostnader
• Konklusjon
• Dissens/særmerknad

I straffesaker skal disse faste overskriftene benyttes:

• Sakens spørsmål og bakgrunn
• Mitt syn på saken
• Konklusjon
• Dissens/særmerknad

Det vil også bli gjort enkelte andre endringer for å øke lesbarheten.

Til toppen