Oppdatert advokatveiledning

Foto: Høyesterett

Høyesterett har oppdatert Advokatveiledningen. Veiledningen foreligger nå også på nynorsk.

Advokatveiledningen ble lansert i mai 2018 og oppdatert i juni 2019. Advokater som prosederer i Høyesterett forventes å ha god kjennskap til saken, gode juridiske kunnskaper, erfaring i prosedyre og kunnskap om prosedyreteknikk. Formålet med veiledningen er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å oppfylle disse kravene og bidra til et godt samspill mellom domstolen og advokatene i alle faser av en ankesak.

Det er ved denne siste oppdateringen i januar 2020 kun gjort mindre endringer. Oppdateringen gjelder hovedsakelig veiledningens retningslinjer for utdrag.

Høyesterett kommuniserer nå digitalt med aktørene også i straffesaker. Den oppdaterte veiledningen er bedre tilpasset denne kommunikasjonsformen.

Retningslinjene for utdrag gjelder nå fullt ut for alle typer sivile saker. Faktisk utdrag skal nå utarbeides av partene også i saker hvor parten er innvilget fri sakførsel. Kostnader til arbeid med utdrag tas med i advokatens salæroppgave på vanlig måte.

Advokatveiledning på bokmål

Advokatveiledning på nynorsk

Til toppen