Godt oppmøte på pressefrokosten

Foto: Sturlason

Høyesterett tok mandag 13. januar imot hele 22 journalister og redaktører til Høyesteretts årlige pressefrokost.

Det er sentralt for Høyesterett å være en åpen domstol. For å legge til rette for et godt samarbeid og god dialog med pressen, inviterte Høyesterett som tidligere år til pressefrokost.

Tema på pressefrokosten var:

  • Høyesterett i 2019 - og et blikk fremover på 2020 v/justitiarius Toril Marie Øie
  • Innlegg fra pressen ved Kjetil Kolsrud i Rett24
  • Omsorgspersoners straffansvar belyst ved tre dommer fra 2019 v/dommer Magnus Matningsdal
  • Sakskostnader på dagsorden i Høyesterett v/dommer Borgar Høgetveit Berg
  • Barnevern - kommende storkammersaker v/dommer Knut Kallerud

Justitiarius Toril Marie Øies innledning kan leses her.

Til toppen