Sak om virksomhetsoverdragelse strømmes på nettet

Høyesterett behandler 9. til 11. juni 2020 sak nr. 19-152294SIV mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i forbindelse med at renholdsarbeidet ble satt ut på anbud. NHO er partshjelper for arbeidsgiver, mens Norsk tjenestemannslag er partshjelper for arbeidstakerne. Høyesterett skal blant annet ta stilling til hvilke rettigheter og plikter som overføres ved virksomhetsoverdragelse fra arbeidsgiver i offentlig sektor til arbeidsgiver i privat sektor.

Ankeforhandlingen gjennomføres som fjernmøte. På grunn av stor oppmerksomhet om saken, har Høyesterett i samarbeid med Domstoladministrasjonen lagt til rette for at pressen kan strømme ankeforhandlingen direkte på egne nettsider. FriFagbevegelse, som utgis av LO Media, vil strømme ankeforhandlingen direkte på www.frifagbevegelse.no. Dette er første gang det strømmes fra et rettsmøte som fullt ut gjennomføres som fjernmøte.

Ankeforhandlingen varer fra kl. 09.00 til 14.30 alle dagene. Retten består av dommerne Indreberg, Falkanger, Arntzen, Høgetveit Berg og Thyness.

Til toppen