Avgjørelse i «NAV-saken» - frifinnelse i gjenopptatt straffesak om trygdebedrageri

Høyesterett i storkammer voterte 2. juli 2021 kl. 09.00 i sak nr. 20-046393STR-HRET.

Til toppen