Festskrift til Magnus Matningsdal

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal fikk onsdag 29.09.2021 overrakt festskriftet «Med ære og samvittighet» under et arrangement ved Universitet i Bergen. Festskriftet er utgitt i anledning hans 70-årsdag.

Høyesterettsdommerne Per Erik Bergsjø og Knut Kallerud er blant redaktørene for festskriftet, og flere av Høyesteretts nåværende og tidligere dommere har bidratt med artikler.

Justitiarius Toril Marie Øie og flere av Høyesteretts dommere deltok under overrekkelsen.

Til toppen