Fysiske ankeforhandlinger

Foto: Sturlason

Etter en lang periode med kun digitale rettsmøter, vil rettssalene i Høyesteretts Hus igjen bli tatt i bruk neste uke (uke 36).

Avstandskravene medfører at antallet publikumsplasser vil være begrenset, men det er mulig å følge rettsmøtene digitalt.  Ønsker du å følge ankeforhandlingen, må påmeldingen skje via skjema under hver enkelt sak her.

Rettsmøtene kan bli besluttet gjennomført som fjernmøte på kort varsel. Informasjon om dette gis på Høyesteretts nettsider. Rettsmøter som går som fjernmøter vil være åpne for publikum og presse på samme måte som om de hadde vært holdt i Høyesteretts Hus.

Til toppen