Høyesterett i Finnmark

Foto: Àrvu, Sametinget

Justitiarius Toril M. Øie og Høyesteretts direktør Bente J. Kraugerud har denne uka besøkt Finnmark.

Onsdag deltok de på den offisielle åpningen av det niende Sametinget i Karasjok. En slik markering finner sted kun hvert fjerde år, i etterkant av Sametingsvalget. Det ble en høytidelig og verdig seremoni i plenumssalen i Sametinget.

Justitiarius og direktør besøkte også Indre og Østre Finnmark tingrett. På agendaen i Tana tinghus stod blant annet den samiske dimensjonen i rettsvesenet. 

- For Høyesterett er det nyttig å bli orientert om hvordan denne ivaretas, fra tingretter som har særlig kompetanse på dette. Det er også interessant å lære mer om hvordan rettssikkerheten ivaretas i et så vidstrakt område, med grenser både til Finland og Russland, sier justitiarius Toril M. Øie.

Til toppen