Ida Dahl Nilssen er tilsett som informasjonssjef i Høgsterett

Ida Dahl Nilssen er tilsett i nyoppretta stilling som informasjonssjef i Høgsterett. Ho tiltrer stillinga 11. oktober 2021.

Dahl Nilssen kjem frå stilling som kommunikasjonsrådgivar ved Statsministerens kontor. Ho har også bakgrunn frå blant anna KRIPOS og NRK.

Til toppen