Knut Erik Sæther tiltrådte i dag som dommer i Høyesterett

Sæther kommer fra stilling som assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i enhet for strafferett og prosess i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og dommerfullmektig ved Kongsberg sorenskriverembete.

Til toppen