Pressefrokost i Høyesterett mandag 11. januar 2021 kl. 09.30–11.30

Det er sentralt for Høyesterett å være en åpen domstol. For å legge til rette for godt samarbeid og god dialog med pressen, inviterer vi som tidligere år til pressefrokost.

Arrangementet vil bli gjennomført digitalt. Flere av Høyesteretts dommere vil delta, og vi har også denne gangen bedt om et innlegg fra pressen.

Program

• Høyesterett i 2020 - og et blikk fremover på 2021 ved justitiarius Toril Marie Øie

• ACER-saken – kommende plenumsbehandling ved dommer Espen Bergh

• Innlegg fra pressen ved Eirin Eikefjord, Bergens Tidende

• Høyesteretts behandling av barnevernssaker ved dommer Aage Thor Falkanger og dommer Cecilie Østensen Berglund

• Hvilke saker behandler Høyesterett – med eksempler på saker fra hverdagslivet ved dommer Bergljot Webster

• Straff for hatefulle ytringer ved dommer Ingvald Falch

• Spørsmålsrunde

Høyesteretts årsmelding for 2020 vil bli lansert i forbindelse med pressefrokosten.
Vi legger opp til en utveksling av informasjon og synspunkter, og vi setter pris på spørsmål og innspill fra deltakerne. Gi beskjed dersom du ønsker å ta opp andre tema.

Du vil få påloggingsinformasjon til møtet ved å sende en e-post til info@hoyesterett.no innen fredag 8. januar 2021

 

Til toppen