Pressefrokost i Høyesterett

For å legge til rette for godt samarbeid og god dialog med pressen, inviterer vi mandag 10. januar 2022 til digital pressefrokost.

Høyesteretts årsmelding for 2021 vil bli presentert under møtet og vi retter blikket mot noen av sakene som skal behandles av Høyesterett i 2022.

Arrangementet blir gjennomført digitalt og flere av Høyesteretts dommere vil delta.

Tid: 10.januar kl. 09.00 - 10.30.

Presse som ønsker å delta får påloggingsinformasjon ved å sende en e-post til info@hoyesterett.no innen 6. januar.

Program:

  • Høyesterett i 2021 - og et blikk fremover på 2022 ved justitiarius Toril Marie Øie.

  • EMK. Om overlevering til Polen etter arrestordreloven. Presentasjon av kommende sak ved dommer Espen Bergh.

  • Covid-19-forskriften. Om gyldigheten av regler om karanteneplikt ved overnatting på egen eiendom i Sverige. Presentasjon av kommende sak ved dommer Aage Thor Falkanger.

  • Innlegg fra pressen ved Ingunn Solheim, NRK.

  • Dialog og spørsmålsrunde.

Velkommen!

Til toppen