Ansatte

Administrasjonen i Høgsterett består av juridisk utgreiingseining og eit administrativt støtteapparat på til saman omkring 50 personar. Som domstolleiar deltar justitiarius i behandlinga av administrative spørsmål av prinsipiell og stor praktisk betydning for domstolen. Administrasjonen blir til dagleg leia av direktøren.

Til toppen