Direktør Bente J. Kraugerud

Født 1974. Oppvokst i Rakkestad. Tiltrådte 1. oktober 2019.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært forhandlingssjef i Virke og avdelingsdirektør i seksjon for personal- og organisasjonsutvikling i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har også erfaring fra privat advokatvirksomhet og fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til toppen