Assisterende direktør Christopher Haugli Sørensen

Født 1982. Oppvokst i Larvik. Tiltrådte 21. mars 2019.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Oslo byfogdembete. Han var utreder fra han begynte i Høyesterett i 2010 til han ble nestleder i utredningsenheten i januar 2018, avbrutt av to perioder som konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Til toppen