Aage Thor Falkanger

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. mai 2010

Født 1965 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1991
Dr. juris 1999

Advokatfullmektig Regjeringsadvokatembetet 1991 - 1992
Dommerfullmektig ved Nord-Troms herredsrett 1992 - 1994
Stipendiat Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø, 1995 - 1999
Dommer Hålogaland lagmannsrett 1999 - 2007
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2007 - 2010
Visiting fellow Cambridge University, Lauterpacht Centre of International Law, 2007 - 2008
Periodevis kst. dommer i Høyesterett 2007 -  2009
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 2014 - 2019

Høyesterettsdommer fra 1. mai 2010

Til toppen