Bergljot Webster

Tiltrådt som høyesterettsdommer 15. august 2009

Født 1966 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1992

Stipend fra British Council for studie- og praksisopphold i Skottland 1994
Møterett for Høyesterett 1999
Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 1988
NAVF stipendiat 1990
Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 1993-1995
Advokat hos Regjeringsadvokaten 1995-2000
Advokat i Nordisk Skibsrederforening 2000-2004
Partner i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS 2004-2005
Partner i Advokatfirmaet Hjort DA 2006- 2009
Leder av advokatlovutvalget 2013-2015

Høyesterettsdommer fra 15. august 2009

Til toppen