Erik Thyness

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. mai 2019

Født 1961 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1987

Advokatfullmektig, Norsk Hydro ASA, 1988 - 1989
Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal herredsrett, 1989 - 1990
Advokat, Norsk Hydro ASA, 1991 - 1993
Advokat/juridisk direktør, Hafslund Nycomed ASA, 1993 - 1996
Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 1996 - 2019

Høyesterettsdommer fra 1. mai 2019

Til toppen