Espen Bergh

Tiltrådt som høyesterettsdommer 15. august 2016

Født 1961 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1987

Førstekonsulent Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon 1988-1989
Førstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelingen 1989-1990
Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1990-1999
Dommerfullmektig, senere kst. herredsrettsdommer, ved Ytre Follo sorenskriverembete 1992-1994
Advokat Advokatfirmaet Wiersholm 1999-2005
Lagdommer Borgarting lagmannsrett 2005-2010
Lagmann Borgarting lagmannsrett 2010-2016

Høyesterettsdommer fra 15. august 2016

Til toppen