Hilde Indreberg

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. april 2007

Født 1957 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1987

Førstekonsulent Departementet for utviklingshjelp/NORAD, Juridisk avdeling, 1988-89
Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1989-94
Dommerfullmektig Nedre Romerike herredsrett 1994-95
Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1995-00
Avdelingsdirektør Justisdepartementet, Lovavdelingen, 2000-07

Høyesterettsdommer fra 1. april 2007

Til toppen